email sturen
logo balk
navigatiebalk hor
VANTORRE POMPEN
logo Vantorre
logo Vantorre
navigatiebalk vert
navigatiebalk hor
POMPEN VANTORRE
Prins Albertlaan 111   -   8870 Izegem
Tel: +32 (0) 473/766.407 Fax: +32.(0) 51.31.50.82
e-mail sturen
Verder
Werking zuigerpomp  1 - 2 - 3
Een zuigerpomp is een pomp waarbij de te transporteren vloeistof door middel van een zuiger wordt verplaatst. De meeste recente zuigerpompen bevatten twee of meer kleppen.
Zuigerpomp met twee uitwendige kleppen
Deze pomp kan gebruikt worden om water over een grote hoogte te transporteren (hoewel de lengte van de zuigleiding gelimiteerd is tot zo'n 5m, kan de persleiding een stuk langer zijn).

1. De zuiger beweegt naar binnen (op de figuur naar links, in volle lijnen), de druk in de cilinder stijgt en de klep naar de zuigkant slaat dicht, die naar de persleiding opent, en het water wordt die leiding ingestuurd.

2. De zuiger beweegt naar buiten (in stippellijn), de druk in de cilinder daalt waardoor de persklep dichtslaat. De klep naar de zuigleiding opent en er wordt water aangezogen.

Zuigerpomp met één uitwendige klep en een klep in de zuiger
Deze pomp heeft minder toepassingen, het water kan enkel aangezogen worden, en niet geperst in een leiding. De maximale zuighoogte is ongeveer 5 meter. De werking van de waterpomp in de tekening is als volgt:

  1. De aanvoerbuis (A) is aan de bovenzijde afgesloten met een ventiel (of terugslagklep), waardoor het water alleen naar boven kan bewegen.
  2. De zuiger (B) bevat aan de bovenzijde een ventiel.
  3. Tijdens de neergaande beweging stijgt de druk onder de zuiger waardoor het ventiel van de aanvoerbuis zich sluit. Het water stroomt door het open ventiel in de zuiger.
  4. Tijdens de opgaande beweging sluit het ventiel in de zuiger zich wordt het water onder de zuiger door de onderdruk naar boven gezogen en wordt het water dat boven de zuiger staat naar boven verplaatst totdat het door de uitstroomopening (C) stroomt.

Wanneer de pomp langere tijd niet is gebruikt zal de aanvoerbuis leegstromen en worden de ventielen droog. Omdat lucht gemakkelijker door kleine openingen stroomt dan water, lukt het vaak niet de waterstroom op gang te krijgen. Dit is te verhelpen door wat water op de zuiger te gooien.

Een fietspomp werkt eveneens volgens dit principe. De zuiger in de fietspomp laat in één richting lucht door tussen de zuiger en de buitenwand. Het ventiel in het fietswiel is de uitwendige klep.
Zuigerpomp met alleen een klep in de zuiger
Een weinig voorkomende variant is nog een pomp zonder terugslagklep aan de zuigzijde. Bij deze pomp moet de zuiger in zijn onderste stand onder het waterniveau komen dat verpompt moet worden. Als de zuiger omhoog gaat sluit de klep in de zuiger en wordt het water 'opgetild' door de zuiger tot de uitstroomopening. Dit type wordt wel als lenspomp op kleine schepen gebruikt waar de opvoerhoogte niet meer dan een meter is.
werking handpomp
enkelwerkende zuigerpomp