email sturen
logo balk
navigatiebalk hor
VANTORRE POMPEN
logo Vantorre
logo Vantorre
navigatiebalk vert
navigatiebalk hor
POMPEN VANTORRE
Prins Albertlaan 111   -   8870 Izegem
Tel: +32 (0) 473/766.407 Fax: +32.(0) 51.31.50.82
e-mail sturen
De zuigerpomp
Het meest toegepaste type pomp was de enkelwerkende zuigerpomp (zie onderstaande figuur). Deze pomp bestaat uit een zuiger, een cilinder en twee kleppen, namelijk de zuiger- en de voetklep. In A staat de zuiger in de bovenste stand en gaat omlaag. De zuigerklep gaat open en de voetklep wordt dichtgedrukt. In B gaat de zuiger omlaag waarbij het water door de zuiger stroomt. In C gaat de zuiger van de onderste stand omhoog. De zuigerklep wordt dichtgedrukt en de voetklep gaat open. In D drukt de zuiger het water omhoog en wordt 'nieuw' water aangezogen via de geopende voetklep. Hierna begint de cyclus opnieuw.
kleppensysteem enkelwerkende pomp
Een krukas zet de draaiende beweging van de rotor om in een op- en neergaande beweging voor de zuigerpomp. De rotor draait langzaam vergeleken met andere typen en men spreekt daarom van een lage snellopendheid. Soms wordt een vertragingsmechanisme gebruikt (een soort versnellingsbak) om het geleverde koppel verder te vergroten. Vooral in situaties waarbij een groot hoogteverschil moet worden overbrugd en de watervraag relatief laag is, wordt gekozen voor de zuigerpomp. Naast enkelwerkende bestaan er ook dubbelwerkende zuigerpompen. Deze pompen het water zowel bij op- als neergaande bewegingen omhoog. Zij hebben een veel ingewikkelder kleppensysteem dan een enkelwerkende zuigerpomp, maar zorgen wel voor een beter verdeelde mechanische belasting. Dubbelwerkende zuigerpompen worden nu het meest toegepast.
dubbelwerkende zuigerpomp
Werking zuigerpomp  1 - 2 - 3
Verder